خانه / پاورپوینت / پایه هشتم / مطالعات اجتماعی هشتم

مطالعات اجتماعی هشتم

درس۴ چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس وظایف دولت اجتماعی هشتم موضوع : درس۴ چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۲۵۰۰ تومان  پاورپوینت درس چهارم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  وظایف دولت دولت و شهروندان اتباع یک کشور همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند چه شهری چه روستایی و عشایر، …

ادامه نوشته »

درس۳ سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس ساختار و تشکیلات دولت موضوع : درس۳ سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت :۲۵۰۰ تومان  پاورپوینت درس سوم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  ساختار و تشکیلات دولت قوّه مجریه همان دولت و سازمان های وابسته به دولت است. رئیس قوه مجریه: رئیس جمهور، پس از مقام …

ادامه نوشته »

درس۲ دوم تعاون مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس تعاون اجتماعی هشتم موضوع : درس۲ دوم تعاون مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۲۵۰۰ تومان  پاورپوینت درس دوم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  به نظر شما تعاون در چه سطوحی ممکن است اتفاق بیفتد؟ تعاون تنها به خانه و مدرسه و محله محدود نمی شود. گاهی …

ادامه نوشته »

درس۱ یکم تعاون مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس تعاون  اجتماعی  هشتم موضوع : درس۱ یکم تعاون مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۲۵۰۰ تومان پاورپوینت درس یکم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  تعاون به زبان ساده یعنی: همکاری و یاری رساندن به یکدیگر اکنون با دقت دو ماجرایی که در اسلایدهای بعدی آمده است را بخوانید و …

ادامه نوشته »

درس۱۳ سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت  درس غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان موضوع : درس۱۳ سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۲۵۰۰ تومان  پاورپوینت درس سیزدهم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان از اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری، سه سلسلۀ ترک تبار در ایران حکومت کردند. غزنویان دودمانی ترک تبار …

ادامه نوشته »

درس۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی موضوع : درس۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۳۰۰۰ تومان  پاورپوینت درس چهاردهم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  از میان سه سلسلۀ ترک تبار که بر ایران حکومت کردند، سلجوقیان اهمیت بیشتری داشتند.  زیرا: üبه سبب تأثیری که در تحولات …

ادامه نوشته »

درس۱۵ پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس حملۀ چنگیز و تیمور به ایران موضوع : درس۱۵ پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۳۰۰۰ تومان  پاورپوینت درس پانزدهم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  مغولان که بودند؟ مغولان، اقوام بیابانگردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در شمال چین و جنوب سیبری می زیستند. آب و …

ادامه نوشته »

درس۱۶ شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر موضوع : درس۱۶ شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۲۵۰۰ تومان شرح مختصر : نیاکان ما چونه بر روی ویرانه ها شهرهای آباد ساختند؟ بزرگان ایرانی در دربار مغول ها پس از هجوم مغولان به ایران، دانشمندان و بزرگان ایرانی با به جان خریدن خطرهای …

ادامه نوشته »

درس۲۳ بیست وسوم مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس قارۀ آمریکا موضوع :  درس ۲۳ مطالعات اجتماعی هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۳۰۰۰ تومان  پاورپوینت درس بیست و سوم اجتماعی هشتم شرح مختصر :  موقعیت و وسعت: قارۀ آمریکا قارۀ وسیعی است که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است. در واقع به دو قارۀ کوچکتر تقسیم می …

ادامه نوشته »

درس۲۴ بیست وچهارم مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس قارۀ استرالیا و اقیانوسیه موضوع : درس۲۴ بیست وچهارم مطالعات اجتماعی هشتم فرمت فایل : پاورپوینتpptx قیمت : ۳۰۰۰ تومان  پاورپوینت درس ۲۴ اجتماعی هشتم شرح مختصر :  موقعیت و وسعت اقیانوسیه‌ کوچک‌ترین‌ قارۀ کره‌ زمین‌ است. عقاید صاحب نظران برخی استرالیا وجزایری را که در نزدیکی آن در اقیانوس آرام قرار …

ادامه نوشته »