پایه دهم

پاورپوینت درس ۷ فرجام کار دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 7 فرجام کار دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : فرجام کار پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی دهم شرح مختصر :  پاورپوینت درس ۷ فرجام کار دین و زندگی۱ پایه دهم در درس گذشته خواندیم که هنگام وقوع قیامت، چه حوادثی اتفاق می افتد و دادگاه عدل الهی، چگونه تشکیل می شود. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۶ واقعه بزرگ دین و زندگی ۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 6 واقعه بزرگ دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : واقعه بزرگ پاورپوینت درس ششم دین و زندگی ۱ پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۶ دینی دهم:   همه در حال و هوای خویش اند؛ کودک، جوان، پیر؛ که ناگهان اتفاق می افتد؛ آنچه وعده اش داده شده بود؛ آنچه وقوعش حتمی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۵ منزلگاه بعد دین و زندگی ۱ پایه دهم

پاورپوینت درس5 منزلگاه بعد دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : منزلگاه بعد پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی (۱) پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس پنجم دینی دهم:   درس پنجم منزلگاه بعد زمانی که مجاهدی درراه خدا به شهادت می رسد یامادری پس ازتربیت فرزندان شایسته، چشم ازدنیا فرو می بندد یا پدری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۴ آینده روشن دین و زندگی ۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 4 چهارم دین و زندگی 1 پایه دهم

موضوع : آینده روشن پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۴ دینی دهم در درس قبل با دیدگاه پیامبران و مؤمنان در باره مرگ و آینده آشنا شدیم. پیامبران الهی، مرگ را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۳ پنجره ای به روشنایی دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس 3 سوم دین و زندگی دهم

موضوع : پنجره ای به روشنایی پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۳ دین و زندگی دهم:   در درس قبل، به معرفی برخی از مهمترین سرمایه های انسان برای رسیدن به هدف خلقت پرداختیم. من برای استفاده از …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲ پر پرواز دین و زندگی دهم

پاورپوینت درس 2 دوم دین و زندگی دهم

موضوع : پر پرواز پاورپوینت درس دوم دینی دهم پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت پر پرواز دین و زندگی۱ پایه دهم:   در درس پیشین دانستیم که جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۶ جغرافیای دهم

پاورپوینت درس 6 منابع آب ایران جغرافیای دهم

پاورپوینت منابع آب ایران جغرافیا دهم پاورپوینت درس ۶ جغرافیای ایران پایه دهم پاورپوینت درس ششم جغرافیای دهم موضوع پاورپوینت : منابع آب ایران شرح مختصر :   به تصاویر زیر نگاه کنید. در نمودار سمت چپ، میزان مصرف آب در کشور در بخش های …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۵ آب و هوای ایران جغرافیا دهم

پاورپوینت درس 5 آب و هوای ایران جغرافیا دهم

موضوع پاورپوینت : آب و هوای ایران پاورپوینت درس پنجم جغرافیای ایران پایه دهم پاورپوینت درس هواشناسی و پیش بینی وضع هوا جغرافیا دهم پاورپوینت درس ۵ جغرافیای دهم شرح مختصر :   هواشناسی و پیشبینی وضع هوا به شکل  1دقت کنید. چه موضوعی را …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۴ ناهمواری های ایران جغرافیای ایران پایه دهم

پاورپوینت درس 4 ناهمواری های ایران جغرافیا دهم

موضوع پاورپوینت : ناهمواری های ایران پاورپوینت درس چهارم جغرافیای ایران پایه دهم پاورپوینت درس ۴ جغرافیای دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۴ ناهمواری های ایران جغرافیای ایران پایه دهم :   ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران با ناهمواری ها در سرزمین ما، روستاها …

ادامه نوشته »