خانه / پاورپوینت - درسی / پایه دوازدهم

پایه دوازدهم

پاورپوینت درس ۳ آزادی فارسی پایه دوازدهم

پاورپوینت درس3 آزادی فارسی دوازدهم

موضوع پاورپوینت : ادبیات پایداری آزادی پاورپوینت درس ۳ فارسی پایه دوازدهم شرح مختصر : ادبیات پایداری شعر آزادی ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است معنی شعر آرایه ادبی تقطیع هجایی درباره عارف قزوینی نمونه اسلاید: پاورپوینت درس …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۷ ایران در دوره حکومت رضا شاه تاریخ دوازدهم

پاورپوینت درس 7 ایران در دوره حکومت رضا شاه تاریخ دوازدهم

موضوع پاورپوینت : ایران در دوره حکومت رضا شاه پاورپوینت درس هفتم تاریخ رشته انسانی پایه دوازدهم پاورپوینت درس ۷ تاریخ۳ دوازدهم شرح مختصر : ایران در دوره حکومت رضا شاه  در سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتایی در تهران به وقوع پیوست که پیامد آن زوال سلسله …

ادامه نوشته »