خانه / پاورپوینت – درسی (صفحه 4)

پاورپوینت – درسی

پاورپوینت های درسی

مرجع دانلود پاورپوینت های درسی رایگان و آماده مقاطع تحصیلی پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم و پایه دهم

پاورپوینت درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 10 ایران، خانه ما اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : ایران، خانه ما پاورپوینت درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پایه هفتم پاورپوینت درس دهم اجتماعی هفتم شرح مختصر : ایران، خانه ما کشور عزیز ما ایران ۱/۶۴۸/۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت دارد. کشور ایران از کشورهای نسبتاً وسیع جهان است. در سال ۱۳۹۰ جمعیت ایران …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 9 من کجا زندگی می کنم؟ اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : من کجا زندگی می کنم؟ پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس نهم اجتماعی هفتم شرح مختصر : من کجا زندگی می کنم؟ در ادامه شما با دو نفر از فرزندان کشور عزیزمان ایران آشنا  می شوید. به توضیحات آنها در …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 8 مصرف اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : مصرف پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس هشتم اجتماعی هفتم شرح مختصر : مصرف مصرف کننده کسی است که کالاها و خدمات را به منظور رفع نیازهای خود می خرد. نیاز اصلی برای خرید در گذشته های دور قبل از …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 7 تولید و توزیع اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : تولید و توزیع پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی پایه هفتم پاورپوینت درس هفتم اجتماعی هفتم شرح مختصر :  تولید و توزیع یک روز خود را مجسم کنید! همه کالاهایی را که در یک روز استفاده کرده اید نام ببرید. اگر این کالاها تولید …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۶ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 6 بیمه و مقابله با حوادث اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : بیمه و مقابله با حوادث پاورپوینت درس ۶ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس ششم اجتماعی هفتم شرح مختصر : بیمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بیمه دانش آموزی  به مدرسه می پردازند. آیا می دانید این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 5 همدلی و همیاری در حوادث اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : همدلی و همیاری در حوادث پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس پنجم اجتماعی هفتم شرح مختصر : همدلی و همیاری در حوادث به تیترها و تصاویر بعدی به دقت نگاه کنید. با دیدن این تصاویر و تیترها چه جمله ای …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۴ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 4 قانون گذاری اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : قانون گذاری پاورپوینت درس ۴ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس چهارم اجتماعی هفتم شرح مختصر : قانون گذاری قوانین و مقررات چگونه و توسط چه کسانی تعیین می شود؟ مذهبی دستورات مذهبی و اخلاقی در آوردن کفش در مسجد اجتماعی توافق، عادت …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۳ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 3 چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم اجتماعی هفتم

موضوع : چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم پاورپوینت درس ۳ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس سوم اجتماعی هفتم شرح مختصر : چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم همه انسانها در روابط خود با انسان های دیگر دارای حقوقی هستند. ما در استفاده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 2 من مسئول هستم اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : من مسئول هستم  پاورپوینت درس ۲ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس دوم اجتماعی هفتم شرح مختصر : من مسئول هستم. انسانها در روابطی که با دیگران برقرار می کنند دارای حقوق متقابل هستند. حق پدر و مادر حق فرزند همراه با هر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱ مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس 1 من حق دارم اجتماعی هفتم

موضوع پاورپوینت : من حق دارم پاورپوینت درس ۱ مطالعات اجتماعی پایه هفتم  پاورپوینت درس یکم اجتماعی هفتم شرح مختصر : من حق دارم منظور از حق ؟ همه چیزهایی که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آن را دارد. ما فرزندان آدم …

ادامه نوشته »