خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت اجتماعی هشتم

بایگانی برچسب: پاورپوینت اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۲۲ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۲۲ مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع پاورپوینت : ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا پاورپوینت بیست و دوم اجتماعی هشتم شرح مختصر پاورپوینت درس ۲۲ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا موقعیت و وسعت قارۀ افریقا بعد از آسیا دومین …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع پاورپوینت : ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا پاورپوینت درس بیست ویکم اجتماعی هشتم شرح مختصر پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا موقعیت و وسعت قارۀ اروپا را می توان دنبالۀ قارۀ …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲۰ بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس20 ایران و منطقه جنوب غربی آسیا اجتماعی هشتم

پاورپوینت ایران و منطقه جنوب غربی آسیا اجتماعی هشتم موضوع : درس ۲۰ بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم شرح مختصر پاورپوینت درس ۲۰ بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا ایران در منطقه جنوب غربی آسیا که یکی از مناطق استراتژیک (راهبردی) جهان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس19 ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا اجتماعی هشتم

پاورپوینت ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا اجتماعی هشتم موضوع : درس ۱۹ نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا موقعیت این منطقه را می توان تقریباً درون یک مثلث جای داد. به طوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۵ حملۀ چنگیز و تیمور به ایران پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس15 حملۀ چنگیز و تیمور به ایران اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۱۵ پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع پاورپوینت : درس حملۀ چنگیز و تیمور به ایران  پاورپوینت درس پانزدهم اجتماعی هشتم شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۵ پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم مغولان که بودند؟ مغولان، اقوام بیابانگردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس14 میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع : درس میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم از میان سه سلسلۀ ترک تبار که بر ایران حکومت کردند، سلجوقیان اهمیت بیشتری داشتند.  زیرا: üبه سبب تأثیری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۳ سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت  درس13 غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۱۳ سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع : درس غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان  پاورپوینت درس سیزدهم اجتماعی هشتم شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۳ سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان از اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری، سه سلسلۀ ترک …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس11 ورود اسلام به ایران اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع : درس ورود اسلام به ایران شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ورود اسلام به ایران با ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومت ساسانی، دورۀ ایران باستان به پایان رسید و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۰ دهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس10 از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا) اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۱۰ دهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع : درس از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا) شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۰ دهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا ) حضرت محمد(ص) در ۲۸ صفر سال ۱۱ هجری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ نهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس9 ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان اجتماعی هشتم

پاورپوینت درس ۹ نهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم موضوع : درس ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان شرح مختصر پاورپوینت درس ۹ نهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان اسلام در شبه جزیرۀ عربستان در میان مردمی که در جهالت و …

ادامه نوشته »