خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت دین و زندگی دهم

بایگانی برچسب: پاورپوینت دین و زندگی دهم

پاورپوینت درس ۱۲ زیبایی پوشیدگی دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 12 زیبایی پوشیدگی دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع پاورپوینت : زیبایی پوشیدگی پاورپوینت درس دوازدهم دینی دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۲ زیبایی پوشیدگی دین و زندگی پایه دهم دنیای ما انسان ها، دنیای عجیبی است. با «کلامی» شوق حرکت در وجودمان جوانه می زند و با «لبخندی» روح امید از دست …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۱ فضیلت آراستگی دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 11 فضیلت آراستگی دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : فضیلت آراستگی پاورپوینت درس یازدهم دین وزندگی دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۱ فضیلت آراستگی دین و زندگی۱ پایه دهم هرگاه دنبال آرامشی فرا گیرم، در طبیعت خداوند گام می گذرام و دل به نغمه های خوش آهنگ آن می سپارم تا پایانی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۰ یاری از نماز و روزه دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 10 یاری از نماز و روزه دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : یاری از نماز و روزه پاورپوینت درس دهم دین وزندگی دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۱۰ یاری از نماز و روزه دین و زندگی۱ پایه دهم: خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها برنامه ای تنظیم کرده که در بردارنده احکام و وظایف …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ دوستی با خدا دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 9 دوستی با خدا دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : دوستی با خدا پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس۹ دینی دهم «بارالها خوب می دانم هرکس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تورا اختیار نکند و آن کس با تو انس گیرد، لحظه ای ازتو روی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۸ آهنگ سفر دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 8 آهنگ سفر دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : آهنگ سفر پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی۱ دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۸ آهنگ سفر دین و زندگی۱ پایه دهم اکنون که با آینده ی انسان درجهان آخرت آشنا شدیم و دانستیم که سرنوشت ابدی انسان ها براساس اعمال آنان دردنیا تعیین …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۷ فرجام کار دین و زندگی۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 7 فرجام کار دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : فرجام کار پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی دهم شرح مختصر  پاورپوینت درس ۷ فرجام کار دین و زندگی۱ پایه دهم در درس گذشته خواندیم که هنگام وقوع قیامت، چه حوادثی اتفاق می افتد و دادگاه عدل الهی، چگونه تشکیل می شود. در …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۶ واقعه بزرگ دین و زندگی ۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 6 واقعه بزرگ دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : واقعه بزرگ پاورپوینت درس ششم دین و زندگی ۱ پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۶ دینی دهم همه در حال و هوای خویش اند؛ کودک، جوان، پیر؛ که ناگهان اتفاق می افتد؛ آنچه وعده اش داده شده بود؛ آنچه وقوعش حتمی و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۵ منزلگاه بعد دین و زندگی ۱ پایه دهم

پاورپوینت درس5 منزلگاه بعد دین و زندگی1 پایه دهم

موضوع : منزلگاه بعد پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی (۱) پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس پنجم دینی دهم درس پنجم منزلگاه بعد زمانی که مجاهدی درراه خدا به شهادت می رسد یامادری پس ازتربیت فرزندان شایسته، چشم ازدنیا فرو می بندد یا پدری پس …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۴ آینده روشن دین و زندگی ۱ پایه دهم

پاورپوینت درس 4 چهارم دین و زندگی 1 پایه دهم

موضوع : آینده روشن پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۴ دینی دهم در درس قبل با دیدگاه پیامبران و مؤمنان در باره مرگ و آینده آشنا شدیم. پیامبران الهی، مرگ را گذرگاهی به سوی حیات برتر در جهان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۳ پنجره ای به روشنایی دین و زندگی پایه دهم

پاورپوینت درس 3 سوم دین و زندگی دهم

موضوع : پنجره ای به روشنایی پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم شرح مختصر پاورپوینت درس ۳ دین و زندگی دهم در درس قبل، به معرفی برخی از مهمترین سرمایه های انسان برای رسیدن به هدف خلقت پرداختیم. من برای استفاده از این …

ادامه نوشته »